WELKOM BIJ ROTARY CLUB DENDERMONDE

Hartelijk welkom op de website van Rotaryclub Dendermonde.

Leuk dat u de tijd hebt genomen om deze site te bezoeken!

Rotary is een wereldorganisatie van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de culturele wereld, de administratie en de vrije beroepen die zich verenigen om zich vrijwillig in te zetten om anderen te dienen.

Rotary is tevens een levenshouding, een basis en uitgangspunt om zich als individu in te zetten ten bate van de medemens.

Rotary is ook synoniem van  kameraadschap, waarbij men dient in en door vriendschap.

Het jaarthema “IMAGINE” verwijst naar het geloof dat we binnen onze Rotary Club mekaar ondersteunen, door als lid actie te ondernemen om onze dromen waar te maken binnen een sfeer van vriendschap en service.

Onze leden nemen een actief engagement binnen de club om van daaruit samen te werken, verbindingen te maken en partnerships te ontwikkelen in functie van het bouwen aan een mooiere en betere wereld, conform de waarden van Rotary.

Rotary Club Dendermonde steunt dit thema ten volle en koppelt dit aan de hoogste ethische standaarden. Wij stellen ons tot doel om in een plezierige en vriendschappelijke sfeer een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de wereld van vandaag en morgen.

Wji steunen daarvoor diverse lokale, nationale en internationale initiatieven en zetten zelf diverse acties op.

Op onze site https://rotarydendermonde.be/ vindt u heel wat  informatie  over de werking van onze club.

Wil je ons beter leren kennen,  de sfeer in onze club opsnuiven of een voordracht of actie bijwonen, aarzel niet.

Neem contact op met één van onze leden of  kom eens langs!

Eric Hermans

Voorzitter 2022-2023

Trots op zijn stad Dendermonde